Vyučujúci predmetu Výskum trhu

StefanZak/ september 19, 2017/ Organizácia/

Garant predmetu:  

doc. Ing. Štefan Žák, PhD.

Vyučujúci predmetu:  

doc. Ing. Štefan Žák, PhD.

Ing. Dagmar Klepochová, PhD.

Ing. Dana Vokounová, PhD.

Ing. Tomáš Ružička (interný doktorand)

VyučujúciE-mailKanceláriaPracovisko
doc. Ing. Štefan Žák, PhD.stefan.zak@euba.sk1B28Dekanát OF
Ing. Dagmar Klepochová, PhD.dklepochova@gmail.com5D30KMR – 5. p.
Ing. Dana Vokounová, PhD.dana.vokounova@gmail.com5D12KMR – 5. p.
Ing. Tomáš Ružičkaruzicka.tomas7@gmail.com5D46KMR – 5. p.