Podklady k prednáškamPrezentácie a podkladové materiály k jednotlivým prednáškam:

Prezentácie a podkladové materiály k prednáškam sa budú priebežne nahrávať do úložiska OneDrive v adresároch zoradených podľa jednotlivých týždňov semestra.

Týždeň

DátumTéma

 Podklady

1.

19.9.

Typy výskumu, sekundárny výskum, projekt výskumu

 1_tyzden_2017-09-19

2.

26.9.

Kvantitatívny výskum, Dopytovanie/ Dotazník 

3.

3.10.

Výberové zisťovanie I. časť 

4.

10.10.

Výberové zisťovanie II. časť 

5.

17.10.

Kvalitatívny výskum 

6.

24.10.

Experiment 

7.

31.10.

Spracovanie a analýza údajov 

8.

7.11.

Príprava anketárov GfK /Prezentácia výsledkov 

9.

14.11.

Maloobchodný panel Nielsen 

10.

21.11.

Výskum médií a reklamy TNS 

11.

28.11.

Spotrebiteľský panel GfK 

12.

5.12.

Pozorovanie/ Záznamový hárok / Mystery Shopping -Nielsen 

13.

12.12.

Digitálna éra marketingového výskumu