Objednanie učebniceObjednanie vysokoškolskej učebnice Úvod do výskumu trhu:

Učebnicu Richterová, K. a kol. (2013). Úvod do výskumu trhu. Bratislava: Sprint 2, 2013. 315 s. ISBN 978-­80-­89393­-95­-4 si môžete objednať na http://www.sprint2.sk/kategoria/economics/uvod-do-vyskumu-trhu-k-richterova-a-kolektiv/

Učebnica Úvod do výskumu trhu