Harmonogram seminárov v AR 2017/2018

StefanZak/ september 19, 2017/ Organizácia/

TDátumTéma                                                                                      Poznámka
1.18.9. – 21.9.Úvod do problematiky, podmienky hodnotenia 
2.25.9. – 28.9.Návrh projektu marketingovej štúdie                                  internet   
3.2.10. – 5.10.Príprava podkladov pre marketingový prieskum návrh projektu             
4. 9.10. – 12.10.Návrh dotazníka / záznamového hárku                          
5.16.10. – 19.10.Výberové zisťovanie                                                               dotazník
6.23.10. – 26.10.Návrh kódovacej schémy – predkódovaný dotazník / záznamový hárok                                 
7.30.10. – 2.11.Príprava spracovania – editovanie a uchovanie údajov         
8.6.11. – 9.11.Orientačná analýza 
9.13.11. – 16.11.Aplikácia metód štatistickej analýzy 
10.20.11. – 23.11.Poznatky o testovaní hypotéz, závery, odporúčania              
11.27.11. – 30.11.Záverečná správa 
12.4.12. – 7.12.Prezentácia výsledkov                                                             
13.11.12. – 14.12.Zhrnutie učiva – hodnotenie seminárov